Halvparten av medlemmene ønsker å endre kriteriene for medlemskap i MLF

Det fremkommer av årets medlemsundersøkelse.

I medlemsundersøkelsen for 2018 som ble sendt ut i november spurte vi blant annet om hvordan MLF bør organiseres i fremtiden, og om MLF PRO bør kunne tilbys til øvrige bedrifter i bransjen som ikke er medlemmer i MLF. Om lag 70 personer svarte på undersøkelsen, en vesentlig nedgang i svarprosenten fra året før. Undersøkelsen er viktig og vil danne grunnlag for en bredere diskusjon i laug og representantskapet før årets generalforsamling.

 

  • De fleste av medlemmene kjenner godt til medlemstilbudene våre.
  • 45 % mener at de er svært fornøyd eller fornøyd med tilbudet i sitt laug, mens 25 % svarer at de er ganske eller svært misfornøyd.
  • 80 % synes det er lett å komme i kontakt med oss når det er noe de lurer på, og litt mer enn 50 % finner enkelt det de leter etter på mlf.no.
  • De aller fleste mener at MLF bidrar til å fremme malerbransjen, at vi er godt synlige i laugene og andre bransjetreff, men at vi må bli mer synlige i media.
  • Nær 40 % svarer at de helt eller delvis enige i at MLF PRO bør tilbys til “ikke-medlemmer”, mens 45 % sier at de er helt eller delvis uenige.
  • Nesten 40 % har svart at MLF bør endre kriteriene for medlemskap, og se på krav om mesterutdanning for å tilpasse seg fremtiden. På den annen side er det hele 45 % som svarer at de er helt eller delvis uenige i påstanden.
  • Nærmere 40 % er positive til at organisering med større laug for en mer rasjonell drift. Her er det kun 10 % som er negative til påstanden.

Dette mener medlemmene at vi bør prioritere: