Er bedriften klar for digital sykemelding?

NAV melder om at hele sykemeldingen nå er digitalisert. Det betyr at de ansatte kan levere både del C (sykmeldingen) og del D (sykpengesøknaden) digitalt. Bedriften finner dem deretter i sin innboks i Altinn. Fra 15. januar gjelder dette i hele landet.

Innføringen skjer puljevis, derfor har noen allerede hørt fra NAV om hva som gjelder i deres fylke. Sjekk gjerne hvem som allerede er omfattet.

Sjekk innboksen i Altinn

Alle digitale sykmeldinger kommer i bedriftens innboks i Altinn. Hvis du forskutterer sykepenger, kommer også den digitale søknaden om sykepenger (tidligere del D) her. Husk å lete i riktig postkasse, det vil si på din egen underenhet, ikke det juridiske organisasjonsnummeret.

Den ansatte kan fylle ut søknad om sykepenger fra siste dag i sykmeldingen. Når den kommer i Altinn, kan du sjekke hva den ansatte har fylt ut. Hvis dere oppdager noen feil, ber dere den ansatte om å rette opp og sende søknaden på nytt. Det eneste som skal sendes til NAV fra bedriften er inntekstopplysninger.

Foreløpig skjer det på papir som tidligere, men NAV jobber med en digital løsning også for inntekstopplysningene.

Gi tilganger til de rette personene

Du velger hvilke personer som skal ta i mot sykmeldinger og søknader i Altinn. Ofte er dette HR-/lønnsfunksjonen i bedriften. Les mer om tilganger i Altinn.

Lederne trenger ikke tilgang

De enkelte lederne i bedriften trenger ikke forholde seg til Altinn. Når de er registrert som personalansvarlige ledere, får de tilgang til sin egen side på nav.no: www.nav.no/dinesykmeldte.

Digital søknad overstyrer papiret

NAV saksbehandler ikke del D på papir hvis den ansatte har valgt å levere den digitalt. Det er derfor ikke noe poeng å sende inn del D på papir etterpå.

Vil du ha litt ekstra hjelp?