Enighet i mellomoppgjøret om regulering av satser i Fellesoverenskomsten for byggefag

Enighet i mellomoppgjøret om regulering av satser i Fellesoverenskomsten for byggefag

Mellomoppgjøret i Fellesoverenskomsten for byggfag

Etter forhandlinger har BNL og Fellesforbundet 5. april kommet til enighet i mellomoppgjøret om regulering av satser i Fellesoverenskomsten for byggefag.

Se protokollen – Signert protokoll2017

Les mer på www.bnl.no