Endring i veiledningen om vanntett sjikt i våtrom

Endring i veiledningen om vanntett sjikt i våtrom

DiBK har nå senket minimumskravet for membranoppkant ved dørterskel fra 25 mm til 15 mm når fallet på golvet utenfor dusjsonen er mindre enn 1:100.

Boligprodusentenes Forening sier i en pressemelding at de nå har fått gjennomslag for endring av preakseptert ytelse i veiledningen til § 13-15.

Les også: Oppkant og tilgjengelighetskrav krasjer og Dibk svarer om oppkant-kravet

Dibk snudde

Veiledningen til TEK17 som DiBK publiserte 1. juli 2017 hadde som preakseptert ytelse til § 13-15 andre ledd bokstav c at membranoppkant ved dørterskel skulle være minimum 25 mm dersom fallet på golvet utenfor dusjsonen var mindre enn 1:100.

Ved krav om tilgjengelig boenhet skal dørterskler være maksimalt 25 mm. I praksis var det ikke mulig å kombinere krav om trinnfrihet med krav om minimum 25 mm membranoppkant ved dørterskel. Den preaksepterte ytelsen som DiBK publiserte 1. juli 2017 kunne derfor ikke kan benyttes i våtrom med krav om tilgjengelighet.

Boligprodusentene har jobbet aktivt for å få endret denne preaksepterte ytelsen til § 13-15 andre ledd bokstav c. Og foreningen har lykkes!

DiBK har nå gjort endringer i de preaksepterte ytelsene og redusert kravet til membranoppkant ved dørterskel fra minimum 25 mm til minimum 15 mm.

Husk hvor dette gjelder

Boligprodusentene gjør samtidig oppmerksom på at dette kravet om membranoppkant ved dørterskel bare gjelder for våtrom hvor fallet utenfor dusjsonen er mindre enn 1:100.

Dersom fallet utenfor dusjsonen er minimum 1:100, så kreves det ikke mebranoppkant ved dørterskel. Og inne i selve dusjsonen skal det alltid være fall minimum 1:100.

Den nye veiledningsteksten til TEK17 § 13-15  finner du her.

En figur som viser oppdaterte preaksepterte ytelser til § 13-15 finner du her

Du kan lese Dibk´s informasjon om saken her.