Veileder for valg av seriøse bedrifter

Veileder for valg av seriøse bedrifter

BNL har utarbeidet en veileder for valg av seriøse bedrifter. Målsettingen er at bedriftene gjennom gode valg skal hindre at useriøse og kriminelle aktører kommer inn i kontraktskjedene.

Veilederen kan du laste ned her

revidert juni 2017.