Bli medlem

Bli medlem og få alle fordelene du også. Spar kostnader på medlemskap i Malermestrenes Landsforbund.

Malermestrenes Landsforbund er bransjeforeningen for malermesterbedrifter. Å være medlem i MLF er et kvalitetsstempel.

MLF skal

 • Sikre rammebetingelsene for bransjen
 • Ivareta og utvikle faget
 • Sørge for tjenester og tilbud som
  medlemmene trenger
 • Yte god service til det enkelte medlem
 • Ivareta og utvikle organisasjonen

Søknadsskjema for medlemskap i Malermestrenes Landsforbund finner du her.

Næringspolitikk

 • MLF påvirker beslutningstakere der de er.
 • MLF deltar i arbeidet med å utvikle standarder og normer.
 • MLF påvirker lover og forskrifter, og vi er der politikerne er.
 • I bransjefellesskap med andre foreninger i byggenæringen, sitter MLF tett på der det skjer.

 

Juridisk bistand

Arbeidsrett
Medlemmer får fri eksperthjelp i forbindelse med permitteringer, oppsigelser, ansettelser etc. BNLs arbeidsrettsavdeling yter spisskompetanse innen prosedyre for de alminnelige domstoler og for arbeidsretten.

Selskapsrett
MLF har avtale med Kvale Advokatfirma som leverer tjenester innen bl.a. anbud, kontrakt, tvister og selskapsrett. Kvale tilbyr fri innledende bistand til medlemmer, og MLF dekker videre 3 timer fri juridisk bistand for alle våre medlemmer.

Kvale bistår oss også med kurs i kontraktsrett som holdes både sentralt og lokalt, og kan tilpasses enkeltbedrifter.