Elektronisk oppfølging av lærlinger

Lærling opplæringskontorVelkommen til iFag – Elektronisk oppfølgingssystem for lærlinger.

Logg  inn  for lærling, bedrift eller opplæringskontor.
S
om lærling kan du også bruke IFAG for mobil

Med Ifag dekker du myndighetenes krav til underveisvurdering.

 

  • For lærlingen er ifag en nettbasert opplæringsbok.
  • ifag inneholder en fagplan med kompetanse- og opplæringsmål.
  • Lærlingen registrerer timer på kompetansemål og gjør egenvurdering av sine ferdigheter.
  • For lærlingbedriften er ifag et verktøy som letter underveisvurdering og oppfølging av lærlingene.
  • For opplæringskontoret er ifag et administrasjons- og dokumentasjonssystem for lærlinger og bedrifter.
  • Rask oversikt over alle lærlinger, med fokus på å avdekke avvik tidlig.
  • ifag er også tilpasset bruk i videregående skole.