Om MLF

Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund er bransjeforeningen for mesterbedrifter i maler- og byggtapetserfagene. Sammen med andre foreninger i bransjen utgjør vi Byggenæringens Landsforening - (BNL) som er den nest største landsforeningen i NHO. Våre oppgaver er å yte best mulig service til det enkelte medlem, sikre bedriftene gode rammevilkår og markedsføre faget og bransjen på en positiv måte.

Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF) skal være den ledende bransjeorganisasjon for maler- og byggtapetserbedrifter i Norge. Vi skal arbeide aktivt for å styrke kompetansen og ivareta lønnsomheten i bransjen. Ytelser fra landsforbundets medlemmer skal kjennetegnes av seriøsitet, trygghet, kvalitet og bærekraft.

MLF skal fremme medlemmenes interesser, det betyr at MLF med støtte i BNL fellesskapet, skal:

  • Sikre rammebetingelsene for bransjen
  • Sørge for tilbud og tjenester for medlemmene
  • Yte god service for hver medlem
  • Ivareta og utvikle faget og organisasjonen

 

 

Vi tilbyr medlemsfordeler i form av kurs, advokattjenester og annen rådgivning, med rabatter på innkjøp og spesialtilpassede produkter. Vi utvikler systemer som kan brukes for å bli bedre lærebedrifter, bedre arbeidsgivere og bedre på økonomi i prosjektstyring.