Kurs og arrangementer

Læring i det daglige arbeidet utgjør den viktigste kilden til kompetanseutvikling, men det er også behov for påfyll og impulser fra andre miljøer. MLF Akademiet tilbyr bransjefaglig påfyll for ledere og ansatte. Kompetanse er gjerne bedriftens viktigste ressurs, og ansatte som får anledning til å videreutvikle seg får en positiv holdning til sin bedrift og til næringen.

Fargelære

NS Kontrakt

MLF Akademiet

Påmelding

Gjøres direkte til Fride Walgren på telefon 23 08 75 90, eller pr. e-post fride.walgren@mlf.no

Bedriftsinterne kurs

Kursene I MLF Akademiet kan også skreddersys og tilpasses spesielt for bedrifter i næringen. Dette kan være relevant for malermesterbedrifter, byggmestre og entreprenører.  Dersom dette kan være interessant, ta kontakt for et uforpliktende pristilbud.

Generelle vilkår

Plassene er begrenset og deltakerne blir notert i den rekkefølge påmeldingene kommer inn. Faktura for deltakeravgift og detaljert informasjon om hvert enkelt kurs sendes direkte til bedriften før kursstart. Påmelding er bindene.

Hva omfatter kursavgiften?

Avgiften omfatter selve kurset, lunsj og nødvendig materiell dersom annet ikke er beskrevet. Den enkelte deltaker/bedrift dekker oppholdsutgiftene dersom ikke annet er bestemt.

Annet

Har du andre spørsmål, for eksempel om bedriftsinterne kurs, tilsending av materiell o.a., ta kontakt med Fride Walgren.