Kurs

Nødvendig påfyll og oppdatering av kunnskap for ledere og ansatte

MLF kurskalender

Norsk Standard NS 3420-T:2015 Maler- og beleggarbeider

Dagskurs kl. 08:30 – 16:00.

Kurset egner seg for daglige ledere, prosjektledere og andre med byggeplassansvar, prosjekteringsansvar og kvalitetssikringsansvar i Malerentreprenørbedrifter.

I tillegg til det faglige innhold gjengitt i kursagendaen under, omtales juridiske forhold og konsekvenser basert på rettsavgjørelser og kursleders praktiske erfaringer ved sitt engasjement i mange konfliktsaker.

NS 3420-T er maler- tapet og beleggfagets beskrivelse og utførelsesstandard. Kontraktsforhold og juridisk innhold kurset vil derfor kun være en del av kurset.

Planlagte kurs:

1. desember 2016, Drammen.        Påmeldingsfrist: 17. oktober

2. februar 2017, Hamar                   Påmeldingsfrist: 19. desember

Minimum 10 deltakere. Etter avtale kan bedrifts interne kurs holdes, pris på forespørsel.

 

NS Kontraktstandarder og de privatrettslige lover «Lov om bustadoppføring» og «Håndverkertjenesteloven»

Dagskurs kl. 08:30 – 16:00.

Kurstema: Malerentreprenørens ansvar, forpliktelser og rettigheter ved kontraktsforhold i profesjonelle entrepriser og i entrepriser med privatpersoner som oppdragsgiver. Om lover, regler og bestemmelser sett i sammenheng med utførelse- og beskrivelsesstandarden NS 3420-T.

Planlagte kurs 2017:

8. desember, Bodø                               Påmeldingsfrist: 24. oktober

11. januar , Gardermoen                     Påmeldingsfrist: 21. november

19. januar, Trondheim                        Påmeldingsfrist: 28. november

15. februar, Kristiansand                   Påmeldingsfrist: 4. januar

30. mars, Drammen                           Påmeldingsfrist: 6. februar

5. april, Hamar                                    Påmeldingsfrist: 20. februar

Minimum 10 deltakere. Etter avtale kan bedrifts interne kurs holdes, pris på forespørsel.

Priser for kurset:

Vi kjører også et høsttilbud/vintertilbud på dette kurset og kursavgiften for medlemmer er kr 850,- pr. deltaker. For ikke medlemmer er kursavgiften kr 5.500,-. Lunsj er inkludert i prisen.

Kursholder: Rolf Simpson.

Kurs alternativer hos andre bransjeforbund

Byggmester Forbundet

Byggmesterskolen har satt seg som mål å ha bransjens beste tilbud innenfor kompetanse, etterutdanning og dagsaktuelle kurs. Med andre ord, – nødvendig påfyll for ledere og ansatte! Kursene er åpne både for medlemmer og ikke-medlemmer – klikk her

Bygg næringens Nettskole ( EBA )

Her finner du relevante kurs for byggenæringen – klikk her