Garanti overfor forbrukere

Bruker du en MLF bedrift er du dekket av MLFs garanti overfor forbrukere.

Det innebærer at dersom bedriften går konkurs, blir du skadefri. MLF vil da sørge for at en annen medlemsbedrift tar over jobben uten at det koster deg som kunde noe ekstra.

Her er hovedpunktene i MLFs garanti overfor forbrukere:
Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF) hefter som selvskyldnerkausjonist for krav som dekkes av garantien.

Garantien gjelder for avtale om oppdrag mellom ethvert foretak som er medlem av MLF, i egenskap av oppdragstaker og oppdragsgiver som opptrer i egenskap av forbruker, jfr. definisjonen i håndverkertjenesteloven §1 første ledd (lov nr. 63/1989). Garantien gjelder ikke for oppdrag hvor utførelsen ble påbegynt før vedkommende oppdragstaker ble opptatt som medlem i MLF. Garantien gjelder heller ikke hvis vedkommende oppdragstakers medlemskap i MLF opphørte før utførelsen ble påbegynt.

Garantien gjelder for oppdrag som reguleres av håndverkertjenesteloven.

Garantien gjelder ikke oppdrag på boligeiendom som er organisert som sameie eller som borettslag. Oppdrag som kun omfatter innvendige arbeider, og hvor oppdragsgiver er en enkelt sameier/andelseier, er likevel omfattet av garantien.

Garantien gjelder kun for krav som oppdragsgiveren kan gjøre gjeldende i medhold av håndverkertjenesteloven, ikke for krav som følger av annen lovgivning eller ulovfestet rett. Har oppdragstakeren ved avtale, eller på annen måte pådratt seg forpliktelser som går videre enn det som følger av håndverkertjenesteloven, dekker garantien kun oppdragsgiverens krav så langt det følger av loven.

Garantien gjelder under ingen omstendigheter oppdragsgiverens krav på tilbakebetaling av forskudd på vederlag.

Garantien dekker kun krav som springer ut av et og samme kontraktsforhold inntil et samlet beløp av kr 182.000, basert på Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks pr. november 2015, målt i løpende kroner.

Les mer om håndverkertjenesteloven her!

Last ned PDF dokument her: Garantiordning for forbrukere.