MLF HSEQ app

MLF HSEQ app

MLF app for rapportering fra byggeplass i sanntid med bilder

0x0ss-851 I denne Appen kan du rapportere på HMS og kvalitet direkte tilbake til bedriften eller byggherre med bilder i sanntid

MLF - 02 2016.indd  GRATIS ved bruk av styringssystemet En Bedre Bedrift!                                                                .

Her kan du varsle, rapportere kvalitet og HMS avvik med bilder, fylle ut sjekklister og varsle tilleggs arbeider med bilder raskt til oppdragsgiver.

Den nye versjonen HSEQ

  1. Timeregistrering, bompenger og reisegodtgjørelse
  2. Signeringsmulighet på alle rapporter
  3. Bedriftens logo på alle rapporter
  4. Risikoanalyser/sikker jobbanalyse på byggeplass
  5. Vernerunde dokumentasjon på byggeplass
  6. Sjekklister knyttet til KS og HMS
  7. Mulig å redigere i bildemodul ): tegne på bildene med flere strektykkelser og farger.

Som ny bruker finner du Appen i App Store eller Google Play ved å søke mlf hseq.

Brukernavn og passord får du ved henvendelse til MLF.