EnBedreBedrift

- Et unikt styringssystem for profesjonelle malermesterbedrifter tilsluttet MLF

mlf_propell

En Bedre Bedrift forenkler og effektiviserer den totale dokumenthåndteringen i bedriften, den tilfredsstiller lov og forskriftskravene i:

  • Arbeidsmiljøloven
  • Internkontrollforskriften
  • Byggherreforskriften
  • Plan og bygningsloven

 

Versjon 2.0 inneholder mange nye unike funksjoner:

  • Kvalitetsikringssystem, med MLF app rapportering fra byggeplass med bilder.
  • HMS system, dokumentasjon som  tilpasses prosjektet størrelse, risikovurdering, sikker jobb analyse, avvik og varsler.
  • Sikkerhetshåndbok, bedriftens HMS policy på person nivå.
  • Sjekklister og instrukser.
  • Oppdatert register for lover og forskrifter for vår bransje.
  • Personal: Database og kompetanse register for ansatte.

Som MLF medlem får du et unikt bransje tilpasset styringssystem, som du er på lagt å bruke i din bedrift for kun kr 2.500,- pr. år.

Ved bruk av dette systemet er du langt på vei til å spare inn medlemskontigent i forhold til andre systemer på markedet!