Bli medlem

Bli medlem og få alle fordelene du også! Spar kostnader på medlemskap i MLF!

Bransjen forskjønner og bevarer den store realkapitalen som ligger i landets bygningsmasse. Den både skaper og sikrer verdier! Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF) er bransjeorganisasjonen for maler- og byggtapetsermestrene i Norge.

MLF driver et aktivt arbeid for å fremme medlemmenes sak vis a vis politiske myndigheter. MLF skal også ivareta bransjens alminnelige anseelse i samfunnet og i markedet. En del av arbeidet gjøres ved å påvirke og samarbeide med andre organisasjoner. MLF er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL), som er en landsforening under Næringslivets hovedorganisasjon (NHO).

MLF er, som arbeidsgiverorganisasjon, engasjert i tariffspørsmål. Vi søker å skape gode relasjoner mellom bedriften og medarbeiderne.

Medlemskap søker du gjennom det lokale laug.

Søknadskjema – last ned her